MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES

Loodi 1991. aastal ja on üks esimesi organisatsioone Eestis, mis tegeleb kultuuri- ja noortevahetustega.

Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on rahvusvaheliste projektide koordineerimine, et pakkuda kõigile võimalust avastada ennast ja meid ümbritsevat maailma läbi mitteformaalse õppe ja vabatahtliku teenistuse.

Meie eesmärgid laiemalt:

  • Noorte isikliku arengu võimaldamine läbi mitteformaalse hariduse ning kultuuridevahelise õppe.
  • Kohalike kogukondade arengu toetamine läbi (rahvusvahelise) vabatahtliku tegevuse.
  • Rahvusvahelise üksteisemõistmise, tolerantsuse, solidaarsuse ning austuse edendamine läbi ülemaailmse koostöö ja rahvusvahelise noorsootöö.

Tegevusvaldkonnad:

  • Ülemaailmsed koostööprojektid: Noorte ja vabatahtlike laagrite korraldamine ning koordineerimine Eestis ja välismaal; Aktiivne osalemine rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendustöös; Arenguprojektide koordineerimine väljaspool Euroopat.
  • Euroopa Liidu programmid: Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames (välis)vabatahtlike tegevuse koordineerimine Eestis ja saatmine välismaale; Eesti noorte ja noorsootöötajate saatmine Erasmus+ noortevahetustele ja koolitustele; Strateegiliste koostööprojektide korraldamine Erasmus+ programmi raames.
  • Kohalik tasand: Eesmärkide elluviimist toetavate kogukondade loomine Eestis (sh mentorite ja grupiliidrite kaasamine, ürituste ja kultuuriõhtute organiseerimine); Rahvusvaheliste ja mitteformaalse õppe võimaluste tutvustamine ja levitustöö.

32

Aastad

tegutsenud

Ajaloost

EstYes hakkas laagritega tegelema juba aastal 1994 ning tänaseks on need saanud vägagi populaarseks. Alustati kahe laagriga, kuid rekordarv noori saadeti laagrisse 2003. aastal, kui välismaistes töölaagrites leidis tegevust 260 noort. Aastate jooksul on küll noorte arv kõikunud, kuid populaarsus ei ole kahanenud. 1999. aastal võeti vastu ka esimesed neli Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik. Nüüd ollakse igal aastal umbes 15–20 Eesti vabatahtlikule Euroopa Solidaarsuskorpuse Teenistuse saatvaks organisatsiooniks.

 

Koostööpartnerid Eestis

Haridus-ja Noorteamet, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur, IZUM huvikool, Hotel Hestia, Imastu Koolkodu, Imavere Vallavalitsus, Karepa Ravimtaimeaed, Keeltekool in Down Town, Kiidi turismitalu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Viimsi vald, Kõpu Vallavalitsus, Kösti veski, MTÜ Öökull, Märjamaa Vallavalitsus, Narva noortekeskus, Pariisi puhkeküla, Ristitee talu Hiiumaal, Tallinna Loomaaed, Tallinna noorte infokeskus, Tallink Hotels, Tapa Vallavalitsus, Vabatahtliku tegevuse arenduskeskus, WWOOF Eesti

 

Rahvusvahelised koostöövõrgustikud