Ülevaade

 

Mida reisikindlustus endast kujutab? Reisikindlustust on vaja nii äri- kui ka puhkusereisile minnes.

 

Meditsiiniabikindlustus.

Reisil toimunud õnnetuse või alanud haiguse ravi võib olla välisriigis mitmeid kordi kallim kui Eestis ning selliste ravikulude katmiseks on mõeldud meditsiiniabikindlustus.

 

Reisitõrke kindlustus.

Lennuk hilineb tehnilise rikke või halva ilma tõttu. Puhkus tuleb katkestada, sest koduse varaga juhtus õnnetus. Välismaal varastatakse dokumen- did ja plaan tuleb ümber teha. Reis jääb ära, sest pere- liige jäi ootamatult haigeks. Reisitõrke kindlustus aitab nende ja muude ootamatute kuludega.

 

Pagasikindlustus.

Kaasavõetud pagas võib kaduma minna, langeda varga saagiks või jõuda sihtkohta oma- nikust tunduvalt hiljem – ebamugavate tagajärgedega aitab toime tulla pagasikindlustus.

 

Vastutuskindlustus.

Reisil on lihtne hoogu sattuda ja oma tegevusega kellelegi teisele tahtmatult kahju teha. Vastutuskindlustus korvab kolmandatele isikutele tahtma- tult tekitatud isiku- ja asjakahju.

Reisitõrke kindlustusele saad lisaks valida reisitõrke laiendatud kaitse või omal soovil tühistamise lisakaitse.

 

Käitumine kahju korral

Ootamatu olukorra tekkimisel säilita esmalt rahu. Kõik olukorrad on lahendatavad ja lahendused on käeulatuses.

Hüvitise saamiseks tuleb tõendada kahte asja: juhtumi toimumist ja kahju suurust.

Hüvitistaotluse saad täita kindlustuseandja kodulehel ja saata kõik dokumendid elektrooniliselt juba välismaalt. Hüvitistaotlust on võimalik esitada ka pärast reisilt tagasi jõudmist.

 

Mida teha, kui juhtus õnnetus või jäid haigeks

 • Õnnetuse või haigestumise korral pöördu lähima kohaliku litsentseeritud arsti poole.
 • Kui oled langenud kuriteo ohvriks, pöördu kohalikku politseisse ja palu vormistada protokoll.
 • Jälgi, et raviarvele oleks märgitud haiguse alguse kuupäev ja diagnoos.
 • Hoia alles kõik kuludokumendid.
 • Ravikulude hüvitamiseks esita juhtumit ja kulutusi tõendavad dokumendid hiljemalt ühe kuu jooksul.

 

Mida teha, kui reis jäi ära, hilines või pead reisi katkestama

 • Esita meile juhtumit tõendav dokument ja kuludokumendid ning info tagasi makstud summa kohta.
 • Reisiplaani muutusel esita esialgse reisi plaan (dokumendid) ja tegeliku reisi kuludokumendid.
 • Kui su reis jääb ära, siis tühista reis kohe ja küsi transpordiettevõttelt, majutusasutuselt ja teistelt teenuse- pakkujatelt tagastusi.

 

Mida teha, kui pagas läks katki, hilines, kadus või varastati

 • Lennul kaduma läinud või kahjustunud pagas registreeri hiljemalt 7 päeva jooksul lennufirmas.
 • Küsi õiend transpordi korraldajalt pagasi kahjustumise, hilinemise või kadumise kohta.
 • Varguse korral võta ühendust kohaliku politseiga. Küsi  raport.
 • Pildista katkist kohvrit või muud eset. Jälgi, et oleks näha kahjustuse ulatus, eseme suurus, tootja ja muud olulised detailid eseme tuvastamiseks.

 

Tutvuge reisikindlustuse tingimustega lähedalt siin: Reisikindlustuse tingimused_EE