Euroopa Solidaarsuskorpuse teenistus annab sulle võimaluse töötada vabatahtlikuna Euroopas kuni 12 kuud. Projekte leidub nii spordi, kultuuri, kunsti, keskkonna, noorsootöö, sotsiaaltöö kui ka muudelt aladelt. Vabatahtlikuna võib tööle asuda iga alaliselt Eestis elav 18–30-aastane noor sõltumata haridustasemest, varasemast töökogemusest, keeleoskusest või tervislikust seisundist. Vabatahtlikult oodatakse eelkõige huvi väljavalitud projekti vastu ning selles aktiivselt osalemist. Seetõttu ei nõuta vabatahtlikult erialast ettevalmistust ega (kooli)tunnistuste ettenäitamist. Kasuks tuleb kindlasti, kui oskad suhtlustasemel inglise keelt, kuid ka keeleoskuse puudumine ei ole teenistuses osalemisel tegelikult takistuseks. Vabatahtlik teenistus pakub arenguvõimalust nii vabatahtlikule kui ka organisatsioonile.

See on võimalus õppida tundma uut kultuuri, saada väärtuslikke kogemusi nii töökogemuse kui ka isikliku arengu näol, leida uusi sõpru ja kogukonna heaks kasulikku korda saata.

ESK teenistus jaguneb lühiajaliseks (kuni 2 kuud) ja pikaajaliseks (2-12 kuud). Igal noorel on õigus ESK kaudu vabatahtlikuna tööle asuda ainult ühe korra, seda nii lühiajalises kui ka pikajalises teenistuses. Kui kõigepealt sooritatakse pikaajaline teenistus, siis lühiajalist enam teha ei saa. Kahe teenistuse maksimaalne kestvus kokku võib olla 12 kuud.

Lühiajaline teenistus on eriti sobilik vähemate võimalustega noortele ja esimeseks katsetamiseks enne pikajalist teenistust. ESK programmis on võimalus teha ka grupiteenistusi. Need on tavaliselt mõned nädalad pikad ja nende tegemisel ei ole limiitarvu.

Programm katab majutuskulud, toitlustuse, keeleõppe ja vastavalt sihtriigile reisikulud või suurema osa reisikuludest. Reisikulude kalkulaatori leiad Euroopa Komisjoni kodulehelt (kilomeetrite arv tuleb võtta n-ö ühe otsa kohta). Lisaks makstakse vabatahtlikele igakuiselt taskuraha vastavalt Komisjoni ettemääratusele. 

Enne projektidesse kandideerimist tasub hoolikalt läbi mõelda, miks vabatahtlikuna tööle asuda, millised eesmärgid endale vabatahtliku teenistuse ajaks seada ja kuidas saadud kogemusi tulevikus kasutada.

Täpset aega esmase huvi tekkimisest projekti tegeliku teostumiseni on raske hinnata, kuna iga projekt sõltub paljudest asjaoludest alates organisatsioonide ja vabatahtlike eelistustest ning lõpetades taotlustähtaegade ja ettevalmistavate protseduuridega. Keskmiselt kulub aga hetkest, mil noor inimene programmis osalemise vastu tõsist huvi üles näitab, reaalse vabatahtliku teenistuse alguseni 5–7 kuud.

 

Kuidas saada vabatahtlikuks?

Projekte saad valida meie kodulehelt “Aktiivsed pakkumised” alt või liitudes Euroopa Solidaarsuskorpusega.

Andmebaasist saad valida projekte vastavalt maale, teenistuse pikkusele ja muudele kriteeriumidele. Mõtle läbi oma soovid ja võimalused: mis valdkond on sulle kõige huvitavam ja kui pikaks ajaks oled valmis projektile minema. Mõistlik on kandideerida korraga mitmesse projekti.

Mida teha, kui oled sobiva organisatsiooni välja valinud? Kui oled leidnud sobiva projekti, on esmalt vaja projekti kontaktisikutele saata oma CV ja motivatsioonikiri või täita organisatsiooni poolt nõutav kandideerimisvorm. Olukord on üsna sarnane tööle kandideerimisega – pead põhjendama, miks just sina oled selle projekti jaoks kõige õigem inimene ning miks nimelt selle projekti valisid. Organisatsioonidesse laekub päevas mitmeid sooviavaldusi, seega pead silma paistmiseks teistest eristuma. Rõhuta julgelt oma tugevusi ja motivatsiooni, jäädes seejuures ausaks.

Varu meelekindlust! Kandideerides pea silmas, et vastused võivad olla väga erinevad. Tuleb valmis olla ka selleks, et mõnelt organisatsioonilt vastust ei tulegi. Võimalik, et organisatsioonis on juba vabatahtlik olemas või hetkel lihtsalt ei soovita vabatahtlikku vastu võtta. Seetõttu on kasulik ja vajalik saata oma CV ja motivatsioonikiri mitmesse organisatsiooni. Tasub silmas pidada, et ühesuguse motivatsioonikirja saatmine kõikidesse valitud asutustesse ei ole kindlasti hea mõte. Koosta motivatsioonikiri vastavalt pakutavale projektile ning too välja oma tugevamad küljed, mis sinu poolt valitud projekti teostamisel kasuks tulevad. Ära heitu ja varu kannatust! Vabatahtliku teenistuse projekt on päris sinu projekt, ole valmis oma huvide eest seisma! Järjepidevus viib sihile. Kui edukas teenistus seljataga, mõistad, et nähtud vaev oli seda väärt, ja rohkemgi! Kui oled sobiv kandidaat, siis tehakse sinuga Skype intervjuu, kus selgitatakse rohkem projekti sisu ja õpitakse üksteist rohkem tundma. 

Lisainfot ESK programmi kohta leiad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri kodulehelt.

Eluolu: töö, puhkus, majutus, toidu- ja taskuraha

Töömaht ja tööülesanded vastuvõtvas organisatsioonis ning ülesannete täpne sisu sõltub organisatsiooni tegevusest ja sinu oskustest, huvidest ning võimetest. Sinu töönädal peaks sisaldama umbes 30 – 38 töötundi ning sul on õigus kahele järjestikule vabale päevale nädalas. Siinkohal sõltub palju sinu ja organisatsiooni omavahelisest kokkuleppest, näiteks ei pea vabad päevad olema nädalavahetustel ja vajadusel ning sobivusel ei pruugi päevad olla ka järjestikused. Iga töötatud kuu eest koguneb sulle kaks päeva puhkust. Selle, kuidas ja millal puhkuse välja võtad, pead vastuvõtva organisatsiooniga läbi arutama ja oma juhendajat puhkuseplaanidest aegsasti teavitama. Puhkust ei pea tingimata välja võtma ühes osas. Puhkuse ajal säilivad sinu söögi- ja taskuraha ning elamistingimused.

Sul peaks olema vähemalt kaks tugiisikut: üks, kes juhendab sind tööalaselt (tuutor) ning teine, kes on abiks töövälistes küsimustes (mentor).

Elamine: Vabatahtlikud jagavad omavahel tihti vannituba ja kööki, mõnikord ka tuba. Lähtuda tuleb kuldsest keskteest, ei tasu nõuda liigset luksust – lähed ju vabatahtlikuks! Samas, kui elamistingimused sind tõsiselt häirivad ning see on probleem, tuleb vastu võtva organisatsiooniga rääkida ja leida kõigile sobiv variant.

Toitlustuse korraldamine sõltub samuti organisatsioonist. Organisatsioon võib sulle igakuiselt söögiraha maksta või pakkuda toitlustust töökohal, võimalik on ka nende kahe omavaheline kombineerimine.

Vabatahtlikule ette nähtud taskuraha on riigiti erinev, kuid alati kehtib põhimõte, et see on mõeldud vabatahtliku isiklikeks kuludeks, kellelgi ei ole õigust pärida, kuhu ja miks selle raha kulutad.

Kuigi formaalselt ja lepinguliselt vastutab projekti eest taotlev organisatsioon, oled sina see, kes vajadusel asju paremuse poole muuta saab. Seepärast on sul õigus ja kohustus võtta vastutus toimuva eest, lähtudes eelkõige oma huvidest! Loomulikult on ESC koostööprojekt ja seetõttu ongi loodud tugisüsteem mentori ja organisatsioonide näol, kellelt vajadusel abi saad. Tekkinud küsimused saavad aga märksa kiirema lahenduse, kui asud ise tegutsema ega jää passiivselt abi ootama. Teenistuse kestel saad aru, et lisaks sellele, et ise õpid, on sul ka palju, mida edasi anda. Olles teenistuses tegutse aktiivselt, et kaasata oma tegevustesse ka teisi noori ning neid innustada. Oma organisatsiooni siseselt ja koostöös teiste organisatsioonidega saate levitada vabatahtlikkuse ideed erinevatel viisidel.

Koolitused: Sinu vabatahtlikku teenistust läbib koolituste tsükkel: enne koduriigist lahkumist kutsub Eesti Noorteagentuur sind ettevalmistavale koolitusele, seejärel toimub saabumisjärgne koolitus vastuvõtvas riigis, teenistuse keskpaigas vaheanalüüs ning hiljem, kui oled juba tagasi Eestis, lõppkohtumine. Saabumisjärgne koolitus ja vahekohtumine on korraldatud vastuvõtva maa Noorteagentuuri poolt. Koolituste eesmärgiks on oma projekti ette valmistada ja analüüsida ning saada tuttavaks teiste vabatahtlikega. Koolitused annavad sulle võimaluse jagada emotsioone inimestega, kes on täpselt samas olukorras. Paraku ei toimu koolitused aastaringselt. Kui sinu teenistus on lühiajaline või alustad nö hooajavälisel ajal, siis võib mõni koolitus täitsa ära jääda või toimuda alles mitu kuud peale teenistuse algust. Varu kannatust ja ära muretse, sinu organisatsioon saab sind aidata kõikides küsimustes!

 

Euroopa Solidaarsuskorpuse projekte toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist.