Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsukorpuse programmi kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas. Läbi EstYESi on noortel võimalus osaleda rahastatud noortevahetustel ja koolitustel ning Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse programmides.

 

Erasmus+

 

 

Projekte (koolitused, noortevahetused) toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. ESC projektide rahastab Euroopa Solidaarsuskorpus.