Augustis ja oktoobris 2023 korraldadas MTÜ EstYES koostöös Gruusia parteneriga Y4S – Youth for Society kaheosalise #Erasmus+ koolituskursuse “Leadership 2023: A New Generation”. Koolituskursus toimus Eestis ja Gruusias. Muuhulgas viisid osalejad kahe koolitusosa vahel läbi riikidevahelisi kootööprojekte “Cross-country Inspire projects”, mis andsid neile võimaluse praktiseerida koolituselt saadud teadmisi ja oskusi, riikidevahelist koostööd ja digioskusi. Lisaks andsid riikidevahelised koostööproojektid  noortele liidritele platvormi, et võtta sõna nende jaoks tänapäeva ühiskonnas olulistel teemadel.

 

Projekti eesmärgid: 

  • Noorte juhtide ja praeguste/potentsiaalsete mittetulundusühingute juhatuse liikmete varustamine oskuste, teadmiste ja vahenditega, et kasvada oma MTÜdes uuteks ja tugevateks liidriteks.
  • Osalejate konkurentsivõime suurendamine tööturul.
  • Noorte osaluse soodustamine kohalikes otsustusprotsessides.
  • Partnerorganisatsioonide võimekuse suurendamine noorsootöös.
  • Tolerantsuse, solidaarsuse ja multikultuursuse propageerimine osalejate ja partnerite seas.
  • Platvormi loomine noortele liidritele ideede vahetamiseks ja parimate praktikate jagamiseks, et tulla toime praeguse aja väljakutsetega (sh Euroopa Liidus).
  • Noorte liidrite varustamine vajalike digioskustega.

 

Oleme tänulikud kõikidele pühendunud osalejatele ja partneritele.

Projektipartenrid:

Estonia MTÜ NOORTEVAHETUSE ARENGU ÜHING ESTYES
Georgia Youth for Society
Finland ALLIANSSIN KEHITTAMISPALVELUT OY
Greece ELIX – PROGRAMMATA ETHELONTIKIS ERGASIAS
Türkiye GONULLU HIZMETLER DERNEGI
Jordan AL-EMAD ALKABEER FOR TRAINING AND DEVELOPMENT CO.
Armenia ARMENIAN PROGRESSIVE YOUTH NGO
Poland REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU
Spain DE AMICITIA
Italy Gramigna OdV
Portugal Solidaried’arte – Associação de Integração pela Arte e Cultura

 

Projekti tulemusena valmis oslaejate ja partnerite koostööl “Leadership 2023” tööriistakast, millele saab ligipääsu siin.

Projekti toetas Euroopa Komisjon Erasmus+ programmi kaudu.