Uued projektid sinu postkastis!

EstYES 2021 ülevaade

EstYES 2021 ülevaade

2021.a möödus EstYESi jaoks teguderohkelt! Suvel toimus Eestis rida rahvusvahelisi vabatahtlike projekte ning aasta jooksul alustas uut pikaajalist Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistust üle 30 välismaalase. Läbi aasta osalesid Eesti noored, vabatahtlikud ja noorsootöötajad rahvusvahelistel koolitustel, noortevahetustel, noortelaagrites ning nii lühi- kui pikaajalistel ESK teenistustel. Läbi projektitegevuste laiendasid noored ja vabatahtlikud oma silmaringi, said teadlikumaks iseenda võimetest, kodanikuühiskonnast, kliima- ja keskkonnateemadest ning eri kultuuriruumidest. Lisaks iga osaleja isiklikule arengule on EstYESi eesmärk arendada läbi kultuuriliselt mitmekesise projektitegevuse rahvusvahelist üksteisemõistmist, suurendada tolerantsust, solidaarsust, austust ja sõprust rahvaste ning inimeste vahel.

Mitu inimest EstYES 2021. a jooksul välismaale projektidesse saatis ja mitu Eestis vastu võttis (sh ESK vabatahtliku teenistuse projektid, koolitused, noortevahetused, laagrid)? Vaata allolevatelt kaartidelt.

 

 

Euroopa Solidaarsuskorpuse projekte toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist.

Projekte (koolitused, noortevahetused, õpiränded jms) toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://estyes.ee/wp-content/uploads/2019/05/bonding-daylight-friends-1645634-e1559211674150.jpg);background-size: cover;background-position: center bottom;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}
  • Application Form    malefemale