Noortevahetused
Vaata
Koolitused
Vaata
Euroopa Solidaarsus-
korpusega vabatahtlikuks
Vaata
Vabatahtlike laagrid ja MLTV
Vaata

MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES

loodi 1991. aastal ja on üks esimesi organisatsioone Eestis, mis tegeleb kultuuri- ja noortevahetustega.

Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on rahvusvaheliste projektide koordineerimine, et pakkuda kõigile võimalust avastada ennast ja meid ümbritsevat maailma läbi mitteformaalse õppe ja vabatahtliku teenistuse.

Meie eesmärgid:

  • Noorte isikliku arengu võimaldamine läbi mitteformaalse hariduse ning kultuuridevahelise õppe.
  • Kohalike kogukondade arengu toetamine läbi (rahvusvahelise) vabatahtliku tegevuse.
  • Rahvusvahelise üksteisemõistmise, tolerantsuse, solidaarsuse ning austuse edendamine läbi ülemaailmse koostöö ja rahvusvahelise noorsootöö.

Tegevusvaldkonnad:

  • Ülemaailmsed koostööprojektid: Noorte ja vabatahtlike laagrite korraldamine ning koordineerimine Eestis ja välismaal; Aktiivne osalemine rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendustöös; Arenguprojektide koordineerimine väljaspool Euroopat.
  • Euroopa Liidu programmid: Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames (välis)vabatahtlike tegevuse koordineerimine Eestis ja saatmine välismaale; Eesti noorte ja noorsootöötajate saatmine Erasmus+ noortevahetustele ja koolitustele; Strateegiliste koostööprojektide korraldamine Erasmus+ programmi raames.
  • Kohalik tasand: Eesmärkide elluviimist toetavate kogukondade loomine Eestis (sh mentorite ja grupiliidrite kaasamine, ürituste ja kultuuriõhtute organiseerimine); Rahvusvaheliste ja mitteformaalse õppe võimaluste tutvustamine ja levitustöö.
Loe rohkem meist

32

aastat

tegutsenud