Alates 1962. aastast on prantsuse partner EstYes ANEC korraldanud aastas umbes 20 rahvusvahelist laagrit:

– laagrid 14–17-aastastele alaealistele

 

Laagrite kuupäevad ja teemad:

  • 8 / 07-23 / 07 – Keskkonnakaitse
  • 08 / 07-23.07 Pargi seinte ja piirdeaedade maalimine kunstniku juhendamisel, puidust kastide ehitamine lindude ja nahkhiirte pesadele
  • 13/07 – 21/07 Turismiradade ja keskaegsete tornide taastamine, saidi parendamine
  • 19 / 07- 02/08 Kiriku vana puidust ukse taastamine
  • 20 / 07- 02/08 Põllumajandus, mesindus ja loomade hooldus farmis.
  • 02 / 08- 17/08 Ökoloogilise eluviisi säilitamine külas
  • 02 / 08-16 / 08 Vabatahtlik töö keskaegses lossis
  • 07/08 – 21/08 Matkaradade hooldus
  • 09/08 – 27/08 Puidutöötlemine hobusekasvanduses
  • 17 / 08-21 / 08 Professionaalse juhendamisel parki rippsildade ehitamine

 

Laagrid korraldatakse vastavalt “Alaealiste kaitse seadusele” Prantsuse noorsoo- ja spordiministeeriumi järelevalve all.

Need reeglid hõlbustavad töölaagrite korraldamist ja vabatahtlike turvalisust.

Vabatahtlikel on konkreetsed ülesanded: nad töötavad umbes 25 tundi nädalas.

Sel aastal toovad meie teismeliste projektid kokku 8–14 vabatahtlikku.

 

Pool vabatahtlikest on Prantsuse vabatahtlikud; teine ​​pool on rahvusvahelised vabatahtlikud, kui olukord COVID-19 võimaldab rahvusvahelisi vabatahtlikke võõrustada

.Meeskonda kuulub 2 kuni 4 kvalifitseeritud juhti, kes vastutavad vabatahtlike eest ja kohtuvad nendega jaama saabumisel.

 

Iga vabatahtlik peab vähemalt 15 päeva enne laagri algust esitama tervisevormi, vanemate loa ja kinnituse saabumise kohta.

Kõigi laagrite keeled on inglise ja prantsuse keel.

Kindlustus: EL-i riigi vabatahtlikel PEAB olema oma kulude (meditsiini-, farmaatsia- jms) katteks kaasas Euroopa tervisekaart.

INEC ei vastuta kaotatud või varastatud esemete ega haiguste eest (välja arvatud töölaagri ajal toimunud õnnetused).

 

Hind: 250 eurot + 50 eurot + 30 eurot (EstYes liikmemaks)

See raha katab osa laagrijuhtide palkadest ja kuludest.

Kui rahvusvaheline vabatahtlik loobub projektist vähem kui 30 päeva enne selle algust, siis osalustasu (250 €) ei tagastata.

Kui rahvusvaheline vabatahtlik loobub projektist vähem kui 30 päeva enne selle algust ja vabatahtlik pole osalustasu tasunud, palutakse tal seda teha.

INECi projektid on kohandatud Covid-19 sanitaarolukorraga ja vastavad asjakohastele sanitaarmeetmetele.

 

Majutus-, toitlustus- ja kultuurikulud katab täielikult korraldaja.

 Sõidukulud laagripaika tasub osaleja ise! Raha ei tagastata. 

Kui olete huvitatud mõnest laagrist, kirjutage palun lisateabe saamiseks meile: estyes@estyes.ee