Vabatahtlikuna Eestis

Kui soovid vabatahtlikuna meie tegemistele Eestis kaasa aidata, siis pakume sells allolevaid võimalusi.

Hakka mentoriks

EstYESi kaudu tulevad Eestisse EVSi raames palju vabatahtlikud erinevatest välisriikidest. Vabatahtlikud tulevad Eestisse kuueks kuni kaheteistkümneks kuuks (lasteaedadesse, lastekodudesse, noortekeskustesse ja puuetega inimeste keskustesse). Eriti raske on integreeruda meie ühiskonda neil välismaa noortel, kes töötavad väljaspool Tallinna. Väiksemates linnades on inimesed kinnisemad ja võõrkeelt eriti ei juleta rääkida – sul on võimalus seda eelarvamust muuta. Soovime leida vabatahtlikele mentoreid/tugiisikuid kohalike seast. Mentori ülesandeks on olla vabatahtlikule kohalikuks sõbraks, kelle poole saab alati pöörduda, kui vaja, ja kes tutvustaks kohalikku kultuuri, inimesi ja elu-olu.

Sa sobid hästi mentoriks, kui:
• Sa oled aktiivne noor
• Sa tahad leida uusi sõpru välismaalt
• Sa tahad praktiseerida võõrkeeli
• Sul on aega uue sõbra jaoks
• Sul on võimalust aeg-ajalt vabatahtlikuga kohtumiseks
• Sul on tahe aidata

Vabatahtlikud elavad peamiselt Tallinnas, aga meil on projekte ka Imastus (Tapa lähedal), Maidlas (Rapla lähedal), Märjamaal, Kloogal, Väänas, Kohtla Nõmmel, Jõhvis, Rakveres ja Viiratsis (Viljandi lähedal).

Kui oled asjast huvitatud või tekkis lisaküsimusi kirjuta evs@estyes.ee

Liidrina vabatahtlike malevasse

Igal aastal otsime aktiivseid inimesi, kes sooviksid ennast proovile panna Eestis toimuvates rahvusvahelistes malevates laagri/maleva liidrina. Maleva edu sõltub suuresti liidrile pandud ülesannete täitmisest, seega on malevaliidri valik ja ettevalmistus väga tähtis. Malevaliidri tähtsateks omadusteks on enesest lugupidamine, ausus, enesekindlus, julgus, õiglus, paindlikkus, hea huumorimeel, hea organiseerimisvõime ja oskus võtta initsiatiivi.

Juuni alguses toimub ühepäevane liidritele ettevalmistus koolitus Eestis. Soovi korral on aga võimalik osaleda ka rahvusvahelisel ettevalmistuskoolitusel, mis kestab tavaliselt nädala.

Rahvusvahelise noortemaleva liidri põhilisteks ülesanneteks on:
• koordineerida suhteid vabatahtlike, organiseeriva organisatsiooni (k.a kontoritöötajad), projektipartnerite (grupp, organisatsioon, vald, asutus vms) ja kohalike inimeste vahel.
• esindada tema vabatahtliku organisatsiooni ideid, eesmärke, huve ja töömeetodeid suheldes vabatahtlike, projektipartnerite või kohaliku omavalitsusega;
• organiseerida vaba aja tegevusi;
• organiseerida tööd, et see oleks efektiivne;
• organiseerida laagris õppeprogrammi;

Enamik laagreid toimub suveperioodil ja kestab umbes 2 nädalat. Kirjuta meile ja küsi lisa: estyes@estyes.ee

Veel võimalusi

Ootame aktiivseid noori kaasa lööma ka meie teistes tegemistes. Peamised valdkonnad on:
• heategevusaktsioonid;
• messidel/konverentsidel abistamine;
• EVS vabatahtlikele tegevuste(ürituste organiseerimine);
• EstYESi ja vabatahtliku tegevuse PR/turundus/teavitustöö;
• fotograafina üritustel kaasalöömine;
• tõlkimistööd (eesti-vene või eesti-inglise);
• mitmekülgne assisteerimine;
• omaalgatus (noorteprojektide loomine);
• uute koostööpartnerite (võõrustajate) leidmisele kaasa aitamine;
• muu ehk paku ise välja, mida sooviksid teha:)

Kirjuta meile estyes@estyes.ee