Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014-2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas. EstYES pakub võimalust osaleda Erasmus+ programmi poolt rahastatud noortevahetustel, koolitustel ning Europpa Vabatahtlikul teenistusel.

Noortevahetus

Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline kohtumine, mille käigus käsitletakse noorte jaoks huvitavaid ja olulisi teemasid ning saadakse teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest. Noortevahetuses saavad osaleda noored vanuses 15–30, olenemata sellest, milline on haridustase või keeleoskus, kas sa sisustad oma päevi õpingute, töötamise või millegi muuga.

Noortevahetusel on korraldaja poolt tagatud majutus ja toitlustus. Reisikulud hüvitatakse vastavalt distantsi kalkulaatorile pärast noortevahetuse lõppu. Info hüvitatava summa kohta on kirjas ka meie kodulehel iga konkreetse projekti juures.

Pikemalt noortevahetusest: Noortevahetus.pdf (181 Kb)

Koolitus

Rahvusvaheline koolitus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noorte omavaheline kohtumine, mille käigus käsitletakse ühiskonna ja osalejate jaoks huvitavaid ja olulisi teemasid ning saadakse teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest.

Koolitusel saavad osaleda noored vanuses 18+, olenemata sellest, milline on sinu haridustase või keeleoskus, kas sa sisustad oma päevi õpingute, töötamise või millegi muuga.

Koolitusel on korraldaja poolt tagatud majutus ja toitlustus. Reisikulud hüvitatakse vastavalt distantsi kalkulaatorile pärast koolituse lõppu. Info hüvitatava summa kohta on kirjas ka meie kodulehel iga konkreetse projekti juures.

Pikemalt koolitusest: Koolitus.pdf (178 Kb)

Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVS)/Euroopa Solidaarsuskorpus (ESC)

EVS annab sulle võimaluse töötada vabatahtlikuna Euroopas või mujal maailmas 2–12 kuud. Projekte leidub nii spordi, kultuuri, kunsti, keskkonna, noorsootöö, sotsiaaltöö kui ka muudelt aladelt. EVS on mõeldud kõigile alaliselt Eestis elavatele 18–30 aastastele noortele sõltumata haridusest, töö- või vabatahtliku tegevuse kogemustest, keeleoskusest või tervislikust seisundist.

Euroopa Solidaarsuskorpus (ESC) on sarnane EVS-iga. Aasta 2019 on ülemineku periood, kus eksisteerivad mõlema programmi projektid paralleelselt. ESC projektidele kandideerimine on natuke erinev. Et projektile kandideerida tuleb end Solidaarsuskorpuses registreerida: https://europa.eu/youth/solidarity_et

Ametlik Euroopa Solidaarsuskorpuse koduleht (eesti keeles): https://noored.ee/solidaarsuskorpus/noortele/vabatahtlik-teenistus/

Pikemalt EVSist (ESC): EVS.pdf (348 Kb)

EN+ARH_logo_pos_PErasmus+

Projekte (koolitused, noortevahetused, EVS) toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist.
ESC projektide rahastab Euroopa Solidaarsuskorpus.