Veeda suvi välismaal!

EstYES 23.03.2016

Talvike Mändla

Suvi on tasapisi ligi hiilimas ning tuhanded noored mõtlevad selle peale, kuidas oma suve sisustada. Tavapärastele võimalustele nagu maasikate korjamine, jäätise müümine või lihtsalt puhkamine, pakuvad põnevat alternatiivi rahvusvahelised töömalevad.

EstYES pakub võimalust käia töölaagrites üle maailma ning kuigi suurem osa malevatest toimuvad suvel, kui nende vastu on ka suurem huvi, leiab soovi korral pakkumisi aastaringselt. Näiteks on hetkel käimas konkursid töömalevatesse Islandil, Rootsis, Kreekas ja Saksamaal. Malevad kestavad tavaliselt kaks-kolm nädalat ning neis osaleb kuni 20 inimest eri riikidest.

Malevates saab proovida väga erinevaid ameteid. Palju on laste ja noortega seotud projekte, tööd taludes või keskkonnaprogrammides. Lisaks leiab väljundi ka kunstimeel, töötades mõne fotoprojektiga või aidates kaasa festivalide toimumisele.

Eesti noored eelistavad enim malevates käia Saksamaal ja Prantsusmaal, kus on hea keeleoskust lihvida. Populaarsed on nii Islandil, Hispaanias ja Soomes toimuvad laagrid kui ka hoopis eksootilisemad paigad nagu Bahrain või Jaapan.

Töömalev on palju erilisem kui lihtsalt reisimine. Töölaagrid pakuvad võimalust praktiseerida õpitud võõrkeelt, leida uusi sõpru üle maailma ning kogeda rahvusvahelist koostööd ja suhtlemist. Laagri juurde kuulub muidugi ka teatud iseseisvus, mis võib nii hirmutada kui ka ligi tõmmata. Näiteks tuleb sageli ise süüa teha ja oma elamise eest hoolt kanda viisil, millega noor harjunud ei ole. See on väärt kogemus, mis õpetab ja arendab. Lisaks on töömalev hea valik noortele, kelle jaoks tavalised turismireisid liiga kulukad on.

Larissa Nikolajeva, kes aprilli lõpus kaheks nädalaks Saksamaale töölaagrisse läheb, aitab kaasa rahvusvaheliste matkapäevade korraldamisele Burkis. Töömaleva kasuks otsustas ta, kuna soovib teha koostööd eri rahvusest inimestega, saada uusi tutvusi ning õppida tundma nende kultuuri. Töölaagri asupaik on ilus ning Lõuna-Saksamaal ei ole Larissa varem käinud. Ta ootab ka kohalike kommetega tutvumist ning loodab osa võtta ka traditsioonilise kevadpüha Maibaum tähistamisest.

Oluline on muidugi ka töölaagri peamine eesmärk – abistamine rahvusvaheliste matkapäevade korraldamisel. “Mulle meeldib ürituste korraldamises aktiivselt osa võtta ja olla osa meeskonnast. Kuna minu praegune töö ei nõua minult eriti meeskonnatööst osavõttu, vaid pigem on individuaalne ja iseseisev, siis antud töölaager annabki suurepärase võimaluse tunda ennast rahvusvahelise ürituse meeskonnaliikmena,” põhjendab ta oma valikut.

Larissa ootused on juba ette positiivsed. Kuna töölaagris osalemine võimaldab nii reisida, kasulikku tööd teha kui ka uute inimestega tutvuda, on see aktiivse noore inimese jaoks hea võimalus oma puhkust veeta ja kindlasti ka midagi uut õppida.

Lisaks Eesti noorte saatmisele välismaale aitab EstYES korraldada töömalevaid ka Eestis. Eelmisel aastal toimus siin 50 malevat, millest võttis osa ligikaudu 500 inimest üle Euroopa. Noored aitavad siin talutöödes, tegelevad lastega või erivajadustega inimestega, aitavad üles ehitada külasid ja kogukonnakeskusi. Seega, märgates oma kodukohas hulka rõõmsaid noori lõbusalt mõnes põnevas keeles kõnelevat, astu julgelt ligi ja uuri nende kogemuse kohta.

Rahvusvaheline töömalev on lõbus ja kasulik moodus suve veeta, maailma avastada ja midagi uut õppida. Kui ka sinul tekkis huvi endale sobiv laager leida, siis uuri lisa EstYESi kodulehelt või kirjuta estyes@estyes.ee