“See Beyond” koolitus Ungaris

EstYES 02.09.2016

25. juulist 3. augustini toimus Ungaris, Hollókő-nimelises külas „See Beyond“ koolitus, mille üks partneritest oli ka EstYes, kes saatis Eestist kaks osalejat. Koolitus oli suunatud noorsootöötajatele, noorte liidritele, mentoritele, treeneritele ja vabatahtlikele. Kokku tuli rahvusvaheline seltskond Portugalist, Hispaaniast, Itaaliast, Lätist, Leedust, Belgiast, Ukrainast ja Bulgaariast ning muidugi Eestist. Koolitus keskendus inimese enesearengule nii personaalsel kui ka professionaalsel tasemel, põhinedes rühma sünergia meetodi kasutamisele. Üldine koolituse moto oli “elu nautides luua rohkem õnnestumisi” (Ingl. k. to create more success in life while enjoying it).

Kümne päeva jooksul oli eesmärgiks arendada oma kuulamisoskust, eneseväljendust, loomingulisust ja õppida oma väärtusi tegudega väljendama. Esimese viie päeva jooksul keskenduti peamiselt teoreetilisele poolele, millele lisaks tehti ka mõningaid praktilisi ülesandeid. Omandati mitu uut meetodit, mille kaudu tõsta teadlikkust enda käitumismustritest ja harjumustest. Järgneva kolme päeva vältelt toimus välitreening, mille jooksul tuli hakkama saada uutes oludes, rakendades eelnevalt õpitut. Viimased päevad oli kokkuvõtvad ning keskendusid omandatu kinnitamisele ja levitamisele. Nimetatu on oluline seetõttu, et teave vastavast koolitusest leviks ja sellest saaks kasu lõigata võimalik suur sihtgrupp. Informatsiooni levitamiseks pidi iga osaleva riigi meeskond esitama lühikese plaani, mis oleks teostatav 1. septembriks 2016 ja selgitaks ühte koolitusel õpitud meetodit enda eesmärkideni jõudmiseks. Meie otsustasime jagada tööriista nimega loovusring (ingl. k circle of creativity), mida saab kasutada oma eesmärkide tõhusamaks täideviimiseks.

Loovusring põhineb seitsmel järjestikusel etapil, mis on toodud välja järgneval skeemil:

received_1122226387843754

 1. Reaalsuskontroll – mis on olemas ja mida mitte, põhineb ainult faktidel
 2. Visioon – mida tahad saavutada, väga abstraktne (mida tunned, kui tulemus käes)
 3. Suund – kuidas jõuda visioonini
 4. Eesmärk – konkreetne (ingl. k. SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timed)
 5. Plaan – nimekiri tegudest kronoloogilises järjekorras, et jõuda eesmärgini
 6. Tegevus – plaani täitmine
 7. Tulemus – hinnang (Juhul, kui tulemus ei vasta ootustele, saab teostada eesmärkide ja plaanide korrigeerimist)

Ülaltoodud loovusringi on võimalik rakendada erinevate puhkude jaoks, kuid järgnevalt selgitame meetodit Mari näitel:

Reaalsuskontroll

 • Mari on 22-aastane tudengineiu, kes on pärit Hiiumaalt, aga hetkel elab Tallinnas ja õpib TTÜs bakalaureuseõppes geenitehnoloogiat. Lisaks koolile töötab Mari veerand kohaga ülikooli laboris. Mari jagab korterit kursusekaaslasega ning hea õppeedukuse tõttu saab ka stipendiumi.

Visioon

 • Rohkem energiat ja motivatsiooni ning paremat füüsilist vormi.

Suund

 • Teha eeltöö, mis laadi sporti teha (näiteks vaadata üle spordikeskused, võrrelda hindu ja võimalusi).

Eesmärk (SMART)

S: Ujumine

M: Vähemalt kolm korda nädalas vähemalt 30 minutit korraga

A: Vaba aeg on olemas

R: Ujulad on lähedal, aega ja raha on

T: Alates 1. septembrist vähemalt kooliaasta lõpuni

Plaan

 1. Otsida ülesse kõik ujulad, mis asuvad Mari korterist kümne kilomeetri raadiuses. Võrrelda hindu ja lisavõimalusi.
 2. Seejärel valida välja variantidest sobivaim ja osta ära 30-päevaline kaart.
 3. Teha esimene trenn 1. september.
 4. Septembrikuu lõpuks olla võimeline ujuma kolm kilomeetrit järjest.

Tegevus

 • Ujumine – füüsiline tegevus

Tulemus

 • Parem enesetunne ja füüsiline vorm

Rohkem infot EstYesi ja organisatsiooni pakutavate võimaluste kohta on võimalik leida meie kodulehelt wwww.estyes.ee ja http://www.estyes.ee/projects/tag/koolitus/